Misja PŚDS

Jesteśmy Dziennym Ośrodkiem Wsparcia działającym na terenie powiatu puławskiego, przeznaczonym dla osób dorosłych. Świadczymy usługi wspierająco-aktywizujące mające na celu poprawę bądź utrzymanie satysfakcjonującego poziomu funkcjonowania psychospołecznego naszych podopiecznych. Misją naszego ośrodka jest przede wszystkim usprawnianie umiejętności niezbędnych do codziennej egzystencji oraz podnoszenie samodzielności uczestników.


W naszym Domu uczestnicy są objęci kompleksową opieką specjalistów: pielęgniarki, pracownika socjalnego, psychologa, fizjoterapeuty i terapeutów, którzy zapewniają pomoc i wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych.


Nasi uczestnicy biorą aktywny udział w życiu kulturalno – krajoznawczym. W ramach działalności PŚDS organizowane są m.in. wyjazdy do kin, teatrów, muzeów oraz kilkudniowe wycieczki w różne zakątki naszego kraju. W Ośrodku odbywają się również imprezy okolicznościowe dla uczestników i ich rodzin oraz lokalnej społeczności.