Ogłoszenie nr 599772-N-2019 z dnia 2019-09-20 r

przez | 20 września 2019

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej

Uwaga: załączono trzy aktualne przedmiary robót: elektryczny, sanitarny, budowlany