Archiwum autora: psds-admin

Ogłoszenie nr 599772-N-2019 z dnia 2019-09-20 r

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby pracowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej Uwaga: załączono trzy aktualne przedmiary robót: elektryczny, sanitarny, budowlany

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domy Samopomocy w Górze Puławskiej zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz szczegółowe zasady funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. § 2 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej działa na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.… Czytaj dalej »